Dr. Manu Jairath

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Address: Jairath Health Centre, Lamba Pind, Upkar Nagar, Batha Rd ., Jalandhar, Jalandhar City, Jalandhar - 144001

Phone: 1815012539

Timings: Monday: 10:30 AM - 5:00 PM
Tuesday: 10:30 AM - 5:00 PM
Wednesday: 10:30 AM - 5:00 PM
Thursday: 10:30 AM - 5:00 PM
Friday: 10:30 AM - 5:00 PM
Saturday: 10:30 AM - 5:00 PM
Sunday: Closed

Tags:

Leave a comment