Shankar telecom

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Address: Saipur road, Near sabji mandi, Jalandhar City, Jalandhar - 144001, Kali mata mandir

Phone: +919465375560

Timings: Monday: 9:00 AM - 9:00 PM
Tuesday: 9:00 AM - 9:00 PM
Wednesday: 9:00 AM - 9:00 PM
Thursday: 9:00 AM - 9:00 PM
Friday: 9:00 AM - 9:00 PM
Saturday: 9:00 AM - 9:00 PM
Sunday: 9:00 AM - 9:00 PM

Tags: ,

Leave a comment